Dovhjort. Pressbild Eriksberg. Foto: Percy Christiansson

Ny studie – bättre hygien vid hantering av viltkött

torsdag 19 aug 2021 07:05

I en ny vetenskaplig studie, ”Kvalitet och föroreningar av köttet hos klövvilt”, ges sju tips på hur svenskt viltkött bör hanteras för bättre kvalitet och längre hållbarhet. Viltmatakademin slår fast att en åtgärd som avsevärt kan förbättra kvaliteten är att tvätta köttet med ättika. Studien presenteras på Årets Viltdag i Blekinge, fredag 20 augusti där näringsminister Ibrahim Baylan inledningstalar.

Viltmatakademin har på uppdrag av Jordbruksverket undersökt tillväxten av mikroorganismer i 127 skjutna hjortar, vidsvin och rådjur sedan de inkommit till slakt på en så kallad vilthanteringsanläggning. Studien visar att med god hantering håller viltköttet sin kvalitet hela vägen till köket och tallriken.

– Resultatet av vår studie är tydlig. Renlighet och noggrannhet vid passningen och koll på temperaturen är de viktigaste faktorerna för att minska bakterietillväxt i viltkött, säger Torsten Mörner, fd statsveterinär och ledamot i Svenska Viltmatakademin.

Viltmatakademin har med utgångspunkt från resultaten valt att publicera sju råd om hygien vid hantering av viltkött. Vid sidan om hygien vid urtagning av inälvorna (passningen) är den viktigaste faktorn att hålla temperaturen under kontroll. Den bör inte överstiga 10 grader annat än under tiden kroppen svalnar av.

– Utifrån studiens resultat är ett hett tips till Sveriges jägarkår att tvätta de öppna köttytorna och bukhålan med en trasa indränkt i ättika och därefter torka rent så minskar föroreningarna rejält. Ättika är det allra mest effektiva alternativet. Ett annat tips är att svedja med en gasbrännare, säger Torsten Mörner. 

Viltmatakademins 7 hygienråd för bättre viltkött

När du passar i skogen

  1. Häng gärna viltkroppen exempelvis i en trädgren. Om kroppen ligger på marken ökar risken för att bukhålan förorenas.
  2. Rena händer och redskap! Använd gärna plasthandskar och torka helst av kniven med en trasa sprit eller ättika.

 När köttet ska hängas

  1. Behåll skinnet på. Det minskar risken för nedsmutsning och hindrar köttytorna från att torka ut.
  2. Tvätta djurkroppens öppna köttsidor och insidan i bukhålan med en trasa indränkt i 12% ättiksprit. Ättika minskar risken för föroreningar avsevärt.
  3. Häng djurkroppen i ett avsvalningsutrymme under natten. Därefter i ett kylutrymme med en temperatur runt 4 grader. Vid över 10–12 grader sker snabb bakterietillväxt. Då får köttet hänga endast en kort tid och den viktiga mörningsprocessen förkortas.

Vid styckningen

  1. Var noga med hygienen. Ha rena händer, redskap och bänkar under hela styckningen. Använd gärna handskar och byt dem flera gånger!
  2. Vakuumförpacka köttbitarna. Det ökar både kvalitet och hållbarhet. Luftkontakt innebär risk för bakterier och uttorkning.