Gässen ökar och är ett vilt vi måste lära oss att ta vara på. Här med rödbeta, svarta vinbär och lakrits – recept finns i Jägareförbundets Viltkokbok. Foto: Lena Runer

Viltmatprojekt ökar intresset för gås- och vildsvinskött

tisdag 29 mars 2022 14:20

Innan pandemin fick Svenska Jägareförbundet medel ur EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling, för att väcka nyfikenhet kring viltköttet gås och vildsvin. – Då satte covid-19 stopp för genomförandet av flera workshops – men nu är arbetet igång igen för att få till fysiska träffar, säger Ulrika Karlsson-Arne, projektledare och viltmatansvarig Svenska Jägareförbundet.

Under våren 2019 ansökte Svenska Jägareförbundet om medel hos Jordbruksverket till ett viltmatprojekt. Sedan tog det ett år innan ansökan beviljades. Nu när pandemin lugnat sig är slutfasen av genomförandet äntligen i gång. Eftersom gås- och vildsvinskött fortfarande är vilt som anses som relativt nya viltslag för många att tillaga, behöver de lite hjälp på traven för att bli ett efterfrågat vilt både till restauranger, storkök och i hemmet. Ulrika Karlsson-Arne är viltmatansvarig på Svenska Jägareförbundet och projektledare för den här satsningen:

 

Vad handlar projektet om?

– Jägareförbundet vill visa och lyfta jägarens relation till naturen och viltet som är unik och framgångsrik. Men även bidra till nyfikenhet på hur viltkött kan användas. Med hjälp av kockar, ambassadörer och influencers lyfter vi in gås och vildsvin i restauranger, hemmaköket och offentliga storkök.

Varför genomförs det här projektet?

– Vi vill att fler ska få smaka på gås- och vildsvinskött, som är ett naturligt och lokalt livsmedel, från en skog eller ett fält nära dig. I dagsläget ökar antalet gäss och det är ett vilt vi måste lära oss att ta vara på. Dessutom fäller vi fler vildsvin än älgar i landet och vildsvinskött är ett bra livsmedel. Vi måste ta vara på det på rätt sätt och öka efterfrågan. Men även förbereda för den dag vi får sälja vildsvinskött direkt till konsumenter, enligt det lagförslag som är på gång.

Vilka samarbetspartners är inblandade?

– Projektet drivs som ett pilotprojekt tillsammans med bland annat länsstyrelsen i Kalmar. Två workshops genomfördes innan pandemin och nu ska ytterligare fyra knyta ihop säcken under 2022. Där finns föreläsare, vilthanterare, kockar och ambassadörer inbjudna, som ska sprida intresset vidare i sina respektive kanaler. Det ges inspiration och kunskap av olika experter under de workshops som arrangeras i Kalmar län och på Öster Malma i Sörmland under hösten.

Hur ska man nå andra målgrupper än jägare?

– Att via sociala medier vända oss till en yngre målgrupp känns extra viktigt. Alla vet inte idag var maten kommer ifrån eller hur vi tar till vara på överskottet i naturen. Vi vill väcka intresse och nyfikenhet hos fler att få veta mer om djur och natur. Helt enkelt inspirera och putta in gås och vildsvin som ett naturligt matval till såväl vardag som fest.

När genomförs resterande workshops?

 – I vår planering ligger nu två workshops i Sörmland under augusti och september. I Kalmar län blir det lite senare i oktober och november, efter skördefester och matmarknader. Det blir heldagsaktiviteter med allt ifrån korvstoppning, laga viltluncher, kokboksförfattare, vilthanterare och historielektion om gäss. Det ska finnas något för alla att kunna sprida vidare, så vi når utanför jägarleden.

Hur följs projektet upp?

– En Ipsos-marknadsundersökning görs före och efter genomförandet, för att kunna följa upp det hela. Det blir även artiklar och video på Jägareförbundets olika plattformar, från de olika träffarna i Sörmland och Kalmar län.

 

Viltmatprojektet gås och vildsvin drivs med medel från Jordbruksverket och stöd av EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Arbetet ska främja vilt som lokal livsmedelsresurs samt stärka viltkedjan från natur till konsument. Har du frågor kring detta – hör av dig till ulrika.karlsson-arne@jagareforbundet.se