Inspirerande workshops med gås- och vildsvinskött i fokus. Foto: Ulrika Karlsson-Arne

Viltmatprojekt inspirerar fler till att äta gås- och vildsvinskött

fredag 07 okt 2022 08:37

Innan Corona-pandemin fick Svenska Jägareförbundet medel ur EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling, för att väcka nyfikenhet kring viltköttet gås och vildsvin.
– Nu är projektet i gång igen och efterfrågan på vildsvinskött har ökat och är nu större än tillgången, säger Ulrika Karlsson-Arne, projektledare och viltmatansvarig Svenska Jägareförbundet.

Eftersom gås- och vildsvinskött fortfarande är vilt som anses som relativt nya viltslag för många att tillaga, och dessutom ofta omtalas som skadedjur istället för en resurs, behöver de lite hjälp på traven för att bli ett efterfrågat vilt både till restauranger, storkök och i hemmet.

– Men vi ser nu att efterfrågan är större än tillgången, många kommuner vill servera vildsvin i skola och äldreomsorg men kan inte köpa in tillräckliga mängder kött, säger Ulrika Karlsson-Arne, viltmatansvarig på Svenska Jägareförbundet.

Svenska Jägareförbundet vill med sitt projekt visa och lyfta jägarens relation till naturen och viltet som är unik och framgångsrik. Men även bidra till nyfikenhet hur viltkött kan användas. Med hjälp av kockar, ambassadörer och influencers i inspirerande workshops – lyfta in gås och vildsvin i restauranger, hemmaköket och offentliga storkök.

– Att via sociala medier vända oss till en yngre målgrupp känns extra viktigt. Alla vet inte idag var maten kommer ifrån eller hur vi tar till vara på överskottet i naturen. Vi måste även förbereda för den dag vi får sälja vildsvinskött direkt till konsumenter, enligt det lagförslag som är på gång, säger Ulrika Karlsson-Arne.


Viltmatsprojektet gås och vildsvin drivs med medel från Jordbruksverket och stöd av EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Under en heldag med Jordbruksverket i veckan som var, möttes olika projektledare, länsstyrelser, LRF och vilthanteringsanläggningar.

Arbetet ska främja vilt som lokal livsmedelsresurs samt stärka viltkedjan från natur till konsument. Har du frågor kring detta – hör av dig till ulrika.karlsson-arne@jagareforbundet.se

Läs gärna våra tidigare artiklar om detta projekt: