Lyckat projekt har lyft gås- och vildsvinskött

onsdag 23 nov 2022 12:39

Svenska Jägareförbundet har med sitt projekt "Öka intresset för vildsvin och gäss - klimatsmart kött från landsbygden" visat och lyft jägarens relation till naturen och viltet som är unik och framgångsrik.

Med medel från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling och ett nära samarbete med bland annat Länsstyrelsen Kalmar län kunnat bidra till nyfikenhet hur viltkött kan användas.

 – Med hjälp av kockar, ambassadörer och influencers i inspirerande workshops – har förbundet inspirerat för mer gås och vildsvin i restauranger, hemmaköket och offentliga storkök, säger Ulrika Karlsson-Arne, projektledare och viltmatansvarig Svenska Jägareförbundet.

Läs mer här >>