Det går utmärkt att äta vildsvinskött, då människor inte kan bli smittade av afrikansk svinpest. Foto: Montage/Privat

Ja – du kan fortsätta äta vildsvinskött

måndag 18 sep 2023 22:05

Afrikansk svinpest (ASF) smittar inte människor och du kan inte heller bli smittad av att äta vildsvins- eller griskött.

Det första fallet av afrikansk svinpest, hos vildsvin i Sverige, konstaterades den 6 september 2023 i Fagersta kommun, Västmanland. Många funderar nu på om det går att äta köttet från vildsvin, dels det som ligger i frysen sedan tidigare, men även de vildsvin som fortsatt jagas och fälls runtom i delar av vårt land.

– Det är naturligt att människor blir osäkra och har en del funderingar vid en sådan här situation. Det är ju ett prima, ekologiskt och närproducerat viltkött som vi inte vill ska gå till spillo, säger Ulrika Karlsson-Arne, viltmatansvarig Svenska Jägareförbundet.

– Frågorna vi får in till Jägareförbundet, kopplat till viltmat, är många. Det handlar mest om vildsvinsköttet i frysen och om bär och svamp som plockats tidigare, och där får vi raka svar från myndigheterna – att det går alldeles utmärkt att äta, då människor inte kan bli smittade.

– Det är ingen fara för människor att äta köttet av vildsvin, men rester av kött och ben måste hanteras på ett säkert sätt genom att läggas väl förslutet i soporna. Slaktrester får inte hamna i naturen där eventuell smitta kan spridas vidare, säger Maria Cedersmyg, veterinär och smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Även Livsmedelsverket ger klarhet:

– Eftersom afrikansk svinpest inte kan smitta människor finns det omöjligt några risker med att äta livsmedel som vildsvinskött, säger Mats Lindblad, smittskyddssamordnare Livsmedelsverket.

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar både vildsvin och tamgrisar. Människor eller andra djurslag kan inte bli smittade, men kan sprida viruset genom att vistas i de områden där kavader hittas. Smittan kan föras vidare till andra grisar eller vildsvin om de äter smittade produkter, till exempel matrester efter en picknick, om de lämnats kvar ute i naturen/skogen eller efter en vägkant.

– Att området runt Fagersta dessutom är avstängt för bland annat bär- och svampplockning beror inte på att det är någon fara att äta dessa livsmedel, utan för att människor inte ska råka föra ut smittan från området genom att röra sig där. När det gäller bär och svamp så går det alltså bra att äta det du plockat sedan tidigare, säger Ulrika Karlsson-Arne.

Läs mer om vad allmänheten kan göra för att begränsa smittan här (Sv Jägareförbundet)
Läs mer på Jordbruksverket
Läs mer på Livsmedelsverket